• Gratis verzending v.a. €55,-
  • Voor 19:00 besteld, is zelfde dag verzonden
  • Uitstekende pasvorm

Privacy Policy

MVN HANDELSONDERNEMING heeft altijd veel waarde gehecht aan (uw) privacy en zich maximaal ingezet om uw persoonlijke gegevens veilig op te slaan en te verwerken. Voor ons is dit een basis onderdeel van goed ondernemerschap. Ook onze diensten en manier van werken vallen vanaf 25 mei 2018 onder de AVG wetgeving. Mede hierom leggen wij in deze privacy verklaring uit wat wij doen met uw gegevens, waarvoor we het doen en wat uw rechten zijn.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
MVN HANDELSONDERNEMING verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven en particuliere relaties. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat u of uw bedrijf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken van bedrijven:
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.
• BTW nummer, indien wettelijk vereist;
• Relevante bankrekeningnummers;
• Offerte gegevens;
• Order gegevens;
• Gegevens van, met u of uw organisatie, afgesloten contracten;
• Gegevens van de, voor u of uw organisatie, uitgevoerde projecten;
• Service verzoeken van u of uw organisatie;
• Gegevens m.b.t. financiële transacties;
 
Voor wat betreft het bewaren van persoonsgegevens van contactpersonen van relaties beperkt dit zich tot:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Functie;
• Vaste en/of mobiele zakelijke telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.

Van het personeel dat bij MVN HANDELSONDERNEMING in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• BSN;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Datum in dienst;
• Datum aanvang en hoogte van het pensioengevend salaris en de deeltijdfactor;
• Wijziging deeltijdfactor bijvoorbeeld bij minder werken, onbetaald verlof en arbeidsongeschiktheid;
• Gegevens partner (naam, geboortedatum, geslacht en telefoonnummer);
• Aanvang en einde van een periode van onbetaald verlof, inclusief het verlofpercentage;
• Wijziging pensioengevend salaris;
• Wijziging werkgeversgegevens (bv. verhuizing of wijziging statutaire naam);
• WIA- beschikking deelnemer;
• Afmelding bij einde dienstverband.
 
Verwerkingsdoelen en grondslag
MVN HANDELSONDERNEMING verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:
• Afleveren van goederen en diensten;
• Afhandelen van uw betaling;
• Verwerken van kortingen, conform de vereisten van de fabrikant;
• Verzenden van onze nieuwsbrief;
• Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
MVN HANDELSONDERNEMING neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

HOE LANG MVN HANDELSONDERNEMING GEGEVENS BEWAART
MVN HANDELSONDERNEMING bewaart persoonsgegevens van personen van zakelijke en particuliere relaties. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens.
 
Van zakelijke relaties waarmee de samenwerking is beëindigd, sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.

DELEN MET ANDEREN
MVN HANDELSONDERNEMING verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MVN HANDELSONDERNEMING blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen..

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van MVN HANDELSONDERNEMING worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MVN HANDELSONDERNEMING gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

COOKIES
MVN HANDELSONDERNEMING gebruikt op haar website alleen cookies ten behoeve van Google Analytics

GOOGLE ANALYTICS

MVN HANDELSONDERNEMING gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MVN HANDELSONDERNEMING  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MVN HANDELSONDERNEMING te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MVN HANDELSONDERNEMING heeft hier geen invloed op.

MVN HANDELSONDERNEMING heeft Google geen toestemming gegeven om via MVN HANDELSONDERNEMING verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MVN HANDELSONDERNEMING en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar [email protected] . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, contact met u op om uw identiteit te verifiëren en uw verzoek te verwerken.
 
Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Een relatie kan inzicht verkrijgen in de over hem/haar opgeslagen informatie middels een verzoek hiertoe via [email protected]. Op verzoek, middels een mail naar [email protected], zullen wij onjuist geregistreerde informatie corrigeren dan wel verwijderen. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk als de wettelijk voorgeschreven minimum bewaartermijn van de desbetreffende gegevens verstreken zijn.

BEVEILIGEN
MVN HANDELSONDERNEMING neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MVN HANDELSONDERNEMING maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MVN HANDELSONDERNEMING verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MVN HANDELSONDERNEMING op via [email protected].

Gegevens van relaties, waaronder ook persoonsgegevens worden nimmer ter beschikking gesteld aan andere partijen en of personen anders dan na:

• een schriftelijke verzoek hiertoe van de contactpersoon zelf;
• een uitspraak hiertoe door een bevoegde Nederlandse rechter.

Deze website is van MVN HANDELSONDERNEMING. Andere internet domeinen van MVN HANDELSONDERNEMING hebben commerciële redenen of dienen als gebruikersgemak maar zullen altijd doorverwijzen naar een (sub)pagina op MVN HANDELSONDERNEMING.

MVN HANDELSONDERNEMING is als volgt te bereiken

Vestigingsadres : Nijverheidstraat 14-A
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel : 50837796
Telefoon : 0031 (0) 10 5011073 
E-mailadres : [email protected]